Dante 100 với giá 100

Triển lãm du lịch giữa văn học và nghệ thuật thị giác của Raccolto
với Libreria Bocca, phối hợp với Hiệp hội Nhân đạo và Thành phố Inveruno
100 tác phẩm được trưng bày cho bao nhiêu Bài hát trong Hài kịch của Dante

100 khung kính 50×70 cm. chúng chứa các tác phẩm gốc của 100 nghệ sĩ đã được chỉ định hát Thần hài. Các khung cũng được đính kèm với thư mời của Tác giả Thu hoạch với lời trích dẫn của Dante và một ghi chú tiểu sử ngắn gọn của nghệ sĩ.

(…) “Toàn bộ triển lãm và các tập sách đi kèm với nó là bằng chứng hữu hình cho thấy nghệ thuật và văn học tiếp tục tồn tại và tạo ra những đóng góp mới như thế nào; đó là, tôi tin rằng sẽ đặt sự kiện mới này vào lịch sử vĩ đại của nghệ thuật hiện đại và đương đại người đã làm cho “cuốn sách của nghệ sĩ” trở thành một đối tượng sáng tạo phi thường và rất nhiều nghệ sĩ cũng có mặt trong dự án này đã mang lại những đóng góp đáng kể “(…)

Andrea B. Del Guercio

Triển lãm đi kèm với 3 danh mục màu, mỗi danh mục cho Cantica.

Danh mục PDF và bảng dữ liệu

Địa ngục với một văn bản phê bình của
Andrea B. Del Guercio

Purgatorio với một văn bản phê bình của
Rossana Bossaglia

Paradiso với một văn bản quan trọng của
Giorgio Seveso.

Inferno (trích PDF)
bảng dữliệu
Luyện ngục (trích PDF)
bảng dữliệu
Paradiso (trích xuất PDF)
bảng dữliệu

Các nghệ sĩ tham gia Canticle _ Paradiso thứ ba:
Lorenzo Perrone – Carlo Montesi – Romeo Borzini – Lamberto Correggiari – Matteo Capobianco – Vito Intini – Gioxe De Micheli – Paola Nasso – Sergio Ciulli – Daniela Giovannetti – Barbara Gabotto – Giacomo Guidetti – Antonio Tonelli – Patrizia Cigoli – Matteo Di Corato – Grazia Gabbioli Fausta Dossi – Silvio Manzotti – Lidia Kaly – Giuliano Grittini – Andrei Cristian Iancu – Bros – Loredana Galante – Claudio Nicolini – Salvatore Dongiovanni – Antonio Fomez – Bruna Aprea – Yumiko Tachimi – Giuliana Fanti – Daniela Rancati – Cristian Marchionni – Elvio Phi-líp-pin.

Các nghệ sĩ tham gia Cantica_ Purgatorio thứ hai:
Francesco Correggia – Giovanni Mazza – Lelo Cremonesi – Michele Stasi – Topylabrys
Togo – Agustin Español Viñas – Carmine Sabbatella – Nico De Sanctis – Ernesto Saracchi – Carlo Ballerio – Massimo Silvano Galli – Fernanda Borio – Andres Romera Rodriguez – Gianni Gangai – Carmine Caputo di Roccanova – Giovanni Blandino – Mario Arlati – Linoec Di Vinci – Raoul Cchini – Silla Ferradini – Marit Amesz – Silvia Testerini Bono – Gianni Lattanzi – Gemma Romera Jordan – Alton Falcone – Joan Pasqual – Lia Cavanna – Luciano Gibboni – Cristina Fumagalli – Maria Luisa Return – Silvia Manazza – Pino Deodato.

Các nghệ sĩ tham gia Cantica_ Inferno đầu tiên:
Ernesto Treccani – Gudrun Sleiter – Luciano Ragozzino – Paolo Baratella – Luigi Granetto – Ugo Sanguineti – Emilio Tadini – Daniela Benedetti – Stefano Pizzi – Daniele Oppi – Domizio Mori – Marco Viggi – Giorgio Roggino – Francoone Mariani – Vincenzo Cenciene – Maria Jannelli – Giancarlo Colli – Antonella Parolo – Vincenzo Vinotti – Gerardo Lo Russo – Rino Crivelli – Antonio Lodola – Massimo Marchesotti – Gianfranco Draghi – Giuseppe Abbati – Silvio Bellini – Giorgio Venturino – Alessandro Negri – Sabino Lombardi – Armida – Marisa Cam Ventura – Armida Luigi Regianini.